Enerin

Sajtótájékoztató

Az EnerIn EPC Kft. a projekt keretében a depolimerizációs eljárás gyakorlati hasznosítása területén tervez új műszaki megoldásokat kidolgozni. A depolimerizáció magas hőmérsékleten, oxigén mentes, vagy oxigén szegény környezetben történő kémiai bontás, amelynek segítségével egy sor anyagot, elsősorban hulladékot lehet olyan módon feldolgozni, hogy abból újrafelhasználható nyersanyagokat tudunk gazdaságosan kinyerni. A cél egy olyan eljárás és eszközrendszer kialakítása, amely a depolimerizáiciós eljáráson alapuló hulladékfeldolgozást kompakt folyamattá változtatja, ahol az eljárás végtermékei azonnal feldolgozható, értékesíthető termékek, anyagok. Az eljárás a hulladékkezelés gazdasági rendszeréhez illeszkedő méretezéssel működne és biztosítaná a hulladékfeldolgozás ökológiai hatásainak minimalizálását.

Kutatás-fejlesztésünk célja tehát olyan kifinomult innovatív depolimerizációs eljárások kidolgozása és tesztelése, amely a jelenleg alkalmazott technológiákkal ellentétben a bemeneti anyagokból (hulladékból) úgy állít elő azonnal felhasználható, vagy a hagyományos technológiáknál kedvezőbb tulajdonságú anyagokat, hogy a folyamat során keletkezett környezetterhelő anyagokat csökkenti/semlegesíti.

A depolimerizációt mint eszközt használva olyan eljárásokat kívánunk kidolgozni, mely a válogatott települési szilárd hulladékot, a települési szennyvizet, a meglévő hulladéklerakókból áradó depónia gázt és a települési gumi hulladékokat rentábilis módon képes kezelni úgy, hogy a technológia folyamán keletkező káros anyagokat a folyamat közben csökkenti/semlegesíti és a folyamat végén azonnal újrafelhasználható alapanyagok keletkeznek.

A projekt részcélja egy olyan öregítő eljárás kidolgozása is, amely a bementi hasznos anyag öregítésével képes növelni annak energiatartalmát. Amennyiben a technológia segítségével sikerül egy jobb minőségű szén előállítása, úgy a magyarországi szenes erőművek hatásfoka jelentősen növelhető lenne, ezzel is csökkentve a környezetterhelést.